Serviciul mecano – energetic

Specializat în :

• Reparații capitale la mașini unelte.
• Reparații capitale la mijloacele de ridicat și transportat sub autorizare ISCIR.
• Lucrări de construcții montaj și punerea în funcțiune a programelor de investiții.
• Depanarea și dotarea cu comandă numerică a mașinilor unelte.
• Reparații construcții civile și industriale (igienizare, modernizare grupuri sociale și birouri).
• Lucrări la instalații de apă industrială, apă potabilă și încălzire.
• Lucrări de hidroizolații.