Protectia muncii si Managmentul mediului

POLITICA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII A S.C. PROMEX S.A.

     S.C. PROMEX S.A. este o companie tradițională pentru economia românească, unul din liderii în domeniul utilajelor. Este membră a Uzinsider Grup București. Viziunea corporativă a organizației noastre este de a fi unul din producătorii naționali și mondiali importanți, securitatea muncii și sănătatea angajaților noștri fiind factor esențial pentru asigurarea succesului.
Noi credem cu tărie că toate accidentele de muncă și toate bolile profesionale pot fi prevenite și:

Nu este nimic altceva mai important ca sănătatea și viața angajaților.

     Organizația noastră va fi mai puternică prin includerea politicii de sănătate și securitatea muncii în toate procesele sale decizionale, ca parte integrantă a tuturor activităților companiei.
Obiectivul nostru este:

Zero acidente de muncă.

     Noi promovăm toleranță zero față de nerespectarea procedurilor și practicilor de securitatea muncii

 

Director General  – SC PROMEX SA 

 


 

POLITICA DE MEDIU A S.C. PROMEX S.A. BRĂILA

     Managementul de mediu constituie parte componentă a sistemului general de management al societăţii comerciale și se concretizează ca o preocupare continuムpentru prevenirea poluării, asigurarea unei dezvoltări durabile și îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu, de producție, de calitate și economice ale societăţii.

Faţă de Sistemul de Management al Mediului, Directorul General se angajează să asigure implementarea, aplicarea, respectarea tuturor condiţiilor referitoare la protecţia mediului şi să menţină abordarea acestui sistem la un nivel cât mai performant.

     Prin politica de mediu promovată, organizaţia se angajează să ducă la îndeplinire obiectivele de protecţie a mediului propuse, care vizează următoarele:

  • Cunoaşterea şi conformarea cu legislaţia de Protecţia Mediului în vigoare, cu toate aspectele de impact (apă, aer, sol, subsol, gestiune deşeuri şi substanţe periculoase);
  • Reorganizarea şi modernizarea fluxurilor tehnologice existente în scopul dotării lor cu echipamente de reducere a poluării, atât pentru diminuarea emisiilor cât şi a deşeurilor rezultate;
  • Introducerea în fluxurile tehnologice a fazelor şi echipamentelor de regenerare a materiilor secundare rezultate din proces şi reintroducerea în fluxul de producţie;
  • Diminuarea cantităţii de deşeuri în faza de producţie;
  • Contorizarea consumului de utilităţi pe consumatori;
  • Gospodărirea eficientă a materiilor prime;
  • Denocivizarea şi neutralizarea apelor uzate evacuate de la un flux tehnologic, până să ajungă la canalizare;
  • Monitonizarea continuă şi periodică a impactului de mediu, al proceselor de producţie şi a rezultatelor economice şi comerciale ale societăţii;
  • Instruirea şi conştientizarea personalului la orice nivel ierarhic pentru cunoaşterea şi respectarea obligaţiilor de Protecţia Mediului care le revin;
  • Evaluarea periodică a conformării la reglementările de mediu și utilizarea rezultatelor pentru  îmbunătățirea performanţelor politicii de mediu adoptate.

     Conformarea cu obiectivele declarate de Sistemul de Management al Mediului este obligatorie pentru tot personalul organizaţiei care trebuie să cunoască, să respecte şi să implementeze politica de mediu promovată.

Responsabil pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului este Directorul General.

 

Director General  – SC PROMEX SA