Politica de calitate

DECLARAȚIA CONDUCERII S.C. PROMEX S.A.
REFERITOARE LA POLITICA PRIVIND CALITATEA

 

     S.C. PROMEX S.A. Brăila, membră a grupului UZINSIDER S.A. București, a certificat și menține în funcțiune un Sistem de Management al Calității, în conformitate cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 9001:2008, al cărui domeniu de aplicare începe de la intrarea materiilor prime, materialelor și serviciilor în organizație și până la livrarea produselor finite către clienți.

     Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității la toate nivelurile structurii organizatorice are în vedere satisfacerea deplină a cerințelor clienților, în condiții de eficientă economică și de profit, creșterea prestigiului și a încrederii beneficiarilor în produsele și serviciile oferite de organizația noastră, dar și obținerea loialității acestora.

     Manualul Calității, precum și toate Procedurile Documentate, respectiv Instrucțiunile de Lucru specifice sunt cunoscute și obligatorii pentru întreg personalul PROMEX, scopul nostru fiind de a desfășura o activitate de calitate, de a crea responsabilitate față de mediul înconjurător și de a îmbunătăți continuu siguranță locurilor de muncă.

     Echipa managerială a S.C. PROMEX S.A. a angrenat întreg personalul care participă direct sau indirect la procesul de producție în vederea obținerii produselor și serviciilor de bună calitate și își asigură clienții că politica în domeniul calității este comunicată, înțeleasă și menținută la toate nivelele.

     Prin politica promovată, organizația se angajează să ducă la îndeplinire toate măsurile care se iau în vederea satisfacerii clienților, a cerințelor contractuale, a reglementărilor conform legislației în vigoare, precum și realizarea obiectivelor propuse.

     În calitate de Director General, mă angajez să pun în aplicare această politică și obiectivele stabilite și în acest scop deleg responsabilitatea și autoritatea Directorului Direcției pentru Managementul și Inspecția Calității pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității în interiorul organizației.

     Întreg personalul din S.C. PROMEX S.A. are obligația de a respecta și a transpune în practică, la locul de muncă și în domeniul de activitate pe care îl coodonează, politica referitoare la calitate, respectiv Sistemul de Management al Calității aplicabil întregii organizații.

Director General  – SC PROMEX SA